Et salgsforløb indeholder i store træk 3 faser

Et salgsforløb indeholder i store træk 3 faser

Et salgsforløb indeholder i store træk 3 faser

Vurdering:

En af vores erfarne ejendomsmægler fra kommer efter aftale hjem til dig, hvor vi grundigt gennemgår din bolig. Du vil inden mødet blive bedt om at finde en række dokumenter frem til brug for vurderingen.

På det første vurderingsmødet danner ejendomsmægleren sig et indtryk af boligen, samt hvilket tiltag der med fordel kan udføres, for at fremme salget og højne prisen.

På andet vurderingsmøde har ejendomsmægleren vurderingen med til dig, sammen med en formidlingsaftale og et salgsbudget, hvor du med stor nøjagtighed kan se dit endelige provenu fra salget, ud fra et salg til vurderingsprisen. På mødet anbefaler ejendomsmægleren de markedsføringstiltag som passer til netop din bolig.

Du gennemgår salgsbudgettet og formidlingsaftalen sammen med ejendomsmægleren. Når du har forstået og accepteret dokumenterne, underskrives formidlingsaftalen af både ejendomsmægleren og dig.

Salgsopstart og markedsførring

Notar sender en professionel fotograf ud til din bolig, som tager billeder og laver plantegninger til internetpræsentationen. VI tilbyder også at lave en virtuel præsentation af din bolig, hvor potentielle købere kan "gå rundt" i boligen - vores erfaring er at det skaber stor appetit på en rigtig fremvisning - hvilket er det primære formål med hele internetpræsentationen af boligen.

Klik her og se et eksempel på en virtuel præsentation.

Sælger du en villa, et rækkehus eller en villalejlighed, skal der laves tilstandsrapport, el-synsrapport og energimærke. Notar kan henvise til en byggesagkyndig, men det er dig frit for at vælge en anden.

Vi gennemgår vores køberkartotek for mulige købere.

Notar annoncerer boligen på alle relevante boligportaler på internettet, samt indrykker evt. aftalte trykte annoncer.

Boligen fremvises til mulige købere, fra kartoteket og til købere som kommer via annonceringen - vi fremviser i gennemsnit boligen 5 gange inden vi finder den rigtige køber. Der afholdes åbne huse efter behov og aftale.

Aftale og berigtigelse

Når køberen er fundet, udarbejder vi købsaftalen som underskrives køberen, og efterfølgende forelægges for jer til underskrift.

Ofte har køberne et advokatforbehold, hvor deres juridiske rådgiver gennemgår købsaftalen med dokumenter. Det afføder typisk en række opfølgende spørgsmål og forbehold. Notar håndterer og besvarer rådgiverens spørgsmål og afklare evt. forbehold.

Køber deponerer første del af købesummen(udbetalingen) hos notar.

Køber vælger finansieringsform og hjemtager eventuelt et ejerskiftelån, samt stiller bankgaranti for den resterende del af købesummen.

Dit pengeinstitut får meddelelse om handlen, og går i gang med at indfri din gæld i ejendommen (med mindre det er aftalt, at køber overtager gælden).

Anden del af købesummen deponeres typisk i dit pengeinstitut, umiddelbart før skødet bliver underskrevet.

Købers rådgiver udarbejder skøde, som underskrives af begge parter med NEM-ID.

shutterstock_234030163.jpg

Bestil en gratis salgsvurdering

Notar Ejendomsmægleren aps, CVR.:32478123 Bank: Nordea bank - Reg.: 2191 Konto: 8975387500